Tallinns Dominikansklostrets kammare

Det medeltida Dominikansklostret har genom tiderna utgjort en samlingspunkt av olika kulturer.

Av de tre delarna av det ursprungliga dominikansklostret är nutförtiden bara den östra falangen kvar. Förutom vanliga besök kan man beställa guidade turer som presenterar klostret. Sakristia, kapitelsal, sovrummen, biblioteket, matsalen och vardagsrum erbjuder ett intressant blick till vardagslivet av medeltidsmunkar.

Energipelaren i källaren borde heller inte lämnas utan uppmärksamhet.
Det finns också särskilda program för dem som har djupare intresse i andliga livet av det medeltida klostret.

Det medeltida Dominikansklostret har genom tiderna utgjort en samlingspunkt av olika kulturer.

Av de tre delarna av det ursprungliga dominikansklostret är nutförtiden bara den östra falangen kvar. Förutom vanliga besök kan

Egenskaper och utrustning
Newsletter