Tallinns Konsthus

Detta hus från 1930 har idag utvecklats till stadens centrum för modern konst, med konstutställningar av såväl estniska som utländska konstnärers verk.

Vi är en del av den internationella moderna konsten, vi hjälper till att hålla igång dialogen mellan det estniska och internationella konstlivet och konstpubliken. Dessutom arrangerar vi utställningar även utomlands.
Förutom utställningar omfattar vårt program också performances, konserter, föreställningar, diskussionsgrupper och annat spännande.

Detta hus från 1930 har idag utvecklats till stadens centrum för modern konst, med konstutställningar av såväl estniska som utländska konstnärers verk.

Vi är en del av den internationella moderna konsten, vi hjälper till att hålla igång dia

Egenskaper och utrustning
Newsletter