Tallinns Rådhus

Tallinns Rådhus är Norra Europas äldsta och enda bevarade rådhus i gotisk stil. Byggnadens historia härstammar från 1200-talet, men huset fick sin nuvarande form år 1404. Stadsförvaltningen verkade i rådhuset i närmare 700 år. I dagens läge är rådhuset en representationsbyggnad samt det anordnas mottagningar och konserter här. I juli och i augusti öppnas rådhuset för gäster från källare till vind. 

Pompösa gotiska valvar och värdefulla konstverk speglar dåtida hansastadens förmögenhet och idealer. De allra mest unika exponat är rådherrarnas bänkar från 1300- och 1400-talet.

Tallinns Rådhus är Norra Europas äldsta och enda bevarade rådhus i gotisk stil. Byggnadens historia härstammar från 1200-talet, men huset fick sin nuvarande form år 1404. Stadsförvaltningen verkade i rådhuset i närmare 700 år. I d

Egenskaper och utrustning