Tamme hällblottnings vandringsled

Tamme hällblottnings naturskyddsområde ligger på östra stranden av sjön Võrtsjärv, i området mellan Rannu kommun och Neemisküla, där det finns flera  sandstenshällar från Aruküla lager, mellersta devontiden. Tamme hällblottning är en känd fyndplats för urfisken Tropinema haermae. Från och med 1800-talets andra hälft har även mycket annat värdefullt paleontologiskt material samlats här.

Vandringsleden är nästan 2 km lång, med sammanlagt 10 informationstavlor som ger intressant information om den lokala naturen. Sedan 2012 är bara en del av leden öppen - ca 600 m från starten till eldningsplatsen.

Tamme hällblottnings naturskyddsområde ligger på östra stranden av sjön Võrtsjärv, i området mellan Rannu kommun och Neemisküla, där det finns flera  sandstenshällar från Aruküla lager, mellersta devontiden. Tamme hällblottning är en känd fyndplat

Egenskaper och utrustning
#visitestonia