Tammekännu kanotturer på Võhandu å

Vi anordnar kanotturer på Võhandu å i södra Estland. Võhandu å har historiskt haft stor betydelse för traktens befolkning: den har varit viktig för vattentransport, många kvarnar och är även spirituellt känd bland folket som den ”Heliga ån”. Ån har både lugnare och häftigare sträckor som för det mesta ligger just vid gamla kvarnplatser (från Paidra till Süvahavva).

I samarbete med kunderna försöker vi alltid hitta en rutt med lagom längd och svårighetsgrad. Vid förbokning erbjuder vi även en lättare måltid för utflykten.

Vi anordnar kanotturer på Võhandu å i södra Estland. Võhandu å har historiskt haft stor betydelse för traktens befolkning: den har varit viktig för vattentransport, många kvarnar och är även spirituellt känd bland folket som den ”Heliga ån”. Ån ha

Egenskaper och utrustning