Tamsalu discgolfpark

På Tamsalus hälsospår finns en park med 18 korgar som är lite svårare än en vanlig discgolfpark. Det finns både mandos, ob-ytor, över 150 meters drives med kala fält och smala 70 meters skogsbanor.
Man kan hyra discgolf diskar från Tamsalus Idrottsbyggnad för upp till 3 timmar, pris för diskar är 2€. Banan har öppet dygnet runt och det är gratis att spela med egna diskar.

Kom och testa banan!

På Tamsalus hälsospår finns en park med 18 korgar som är lite svårare än en vanlig discgolfpark. Det finns både mandos, ob-ytor, över 150 meters drives med kala fält och smala 70 meters skogsbanor.
Man kan hyra discgolf diskar från Tamsalus Idrot

Egenskaper och utrustning