Tartu Von Bock-huset

I Tartu centrum lägger ni säkert märke till Von Bocks hus (1780) på Ülikooli 16, som tillhörde M. J. von Bock. Tartu Universitet köpte huset år 1839. Huset renoverades och öppnades igen år 2007. På kortsidan av huset mot Rådhusplatsen finns en väggmålning över Tartu Universitets huvudbyggnad. På andra kortsidan mot Kakobi gata finns Alar Madissons fotoutställning på nutida universitets lektorer och legendariska professorer. Intressant att veta: - I Von Bocks hus har under olika tider funnits Tartu universitets klinik, veterinärskolan och de Lärda i Estlans Föreningens bibliotek. Huset tillhör idag Tartu Universitet.

I Tartu centrum lägger ni säkert märke till Von Bocks hus (1780) på Ülikooli 16, som tillhörde M. J. von Bock. Tartu Universitet köpte huset år 1839. Huset renoverades och öppnades igen år 2007. På kortsidan av huset mot Rådhusplatsen finns en väg

Egenskaper och utrustning