Tarvastu museum

Museet i Mustla, Tarvastu kommun, Viljandimaa, samlar, bevarar, presenterar och forskar kring olika föremål med anknytning till kulturlivet och historian i Tarvastu kommun och gamla Tarvastu socken.

Utställningen kretsar främst kring det lokala bondeslivet med alla sina sidor:  gårdsarbeten, verktyg, vackra folkdräkter, den lokala dialekten och kulturen. Dessutom ges besökare en inblick i Mustlatraktens utveckling, Tarvastu ordensborgs historia, familjehistorian för de lokala godsägare Mensenkampff och den lokala skolans historia. En kort överblick får man även av de olika kulturpersonligheterna som kommer från Tarvastutrakten.

Museet i Mustla, Tarvastu kommun, Viljandimaa, samlar, bevarar, presenterar och forskar kring olika föremål med anknytning till kulturlivet och historian i Tarvastu kommun och gamla Tarvastu socken.

Utställningen kretsar främst kring det lok

Egenskaper och utrustning