Tonsättarfamiljen Kapps husmuseum

Husmuseum för tonsättarfamiljen Kapp grundades 1971 – då som en filial till Viljandi Hembygdsmuseum. 1973 renoverades huset grundligt och en minnestavla till Villem Kapp sattes upp på husväggen.

Museet ligger i huset som byggdes av Hans Kapp från en av Estlands mest kända tonsättarfamiljer. Senare ärvdes huset av hans son Villem. I det huset skrev Villem Kapp en stor del av sina musikverk.

Museiutställningen presenterar musikerna Joosep, Hans, Artur och Villem Kapps liv och verk.

Husmuseum för tonsättarfamiljen Kapp grundades 1971 – då som en filial till Viljandi Hembygdsmuseum. 1973 renoverades huset grundligt och en minnestavla till Villem Kapp sattes upp på husväggen.

Museet ligger i huset som byggdes av Hans Kapp

Egenskaper och utrustning