Toomemäe park (Dombergets park)

Toomemägi (Domberget) var en gåva från den ryske kejsaren Paul I till Tartu Universitet – tidigare hade stadsborna använt området som betesmark till kor och getter.

Under flera århundraden fungerade Toomemägi som ett bebyggelsecetrum. Senare stod en biskopsborg på samma ställe – centrumet för det medeltida Tartu biskopsstiftet. Under 1800-talets första årtioenden utvecklades området på universitetets plantationskommittés initiativ till offentlig park med nyplanterade träd, belagda gångvägar och broar mellan skyddsvallarna, som tillsammans med biblioteket, anatomihuset, stjärntornet och universitetskliniken blev ett centrum för stadens intellektuella liv.

Se även 360-graders flygfotot (av Joel Tammet).

Toomemägi (Domberget) var en gåva från den ryske kejsaren Paul I till Tartu Universitet – tidigare hade stadsborna använt området som betesmark till kor och getter.

Under flera århundraden fungerade Toomemägi som ett bebyggelsecetrum. Senar

Egenskaper och utrustning
Newsletter