Toompark

Bastion-områdets största park har utvecklats på det före detta jord-fästningens område omkring Snelli damm, som är den enda bevarade delen av den gamla vallgraven som Tallinn var omgiven av en gång i tiden (grävt i denna del under 1760-talet), som fick sitt namn efter den svenska stadsträdgårdsmästaren Johan Snell, vars hushåll låg på stranden av dammet under 1800-talet. Man började etablera Toompark på före detta hömark redan under 1920-talet, parken är designad i landskaps-trädgårdsstil.

Patkuli trappan som förenar Toompea med nedre delen av staden blev färdig år 1903. Parken har en mångfaldig vedartad vegetation, som orsakades av både dess relief och parkens etablerande i flera etapper och under olika tider.

Bastion-områdets största park har utvecklats på det före detta jord-fästningens område omkring Snelli damm, som är den enda bevarade delen av den gamla vallgraven som Tallinn var omgiven av en gång i tiden (grävt i denna del under 1760-talet), som

Egenskaper och utrustning
Newsletter