Tsässon (bykapell) i Tobrova

En tsässon är setofolkets helgedom, uppkallad efter ett helgon eller en religiös högtid. Dessa bykapell spelar än idag en viktig roll i de bevarade religiösa sedvänjorna.

Tobrova Påsktsässon ligger i Tobrova by, 4 km från Obinitsa. Det välbevarade kapellet uppfördes 1932 och dess utseende har inte ändrats avsevärt sedan dess.

Alldeles nära denna tsässon i byn Tobrova (omnämnd första gången 1561) ligger Luikjärve gård som ägs av Obinitsa museum och håller på att renoveras. Det är den enda helt bevarade s k fästningsgården i området, med karaktäristiska byggnader, en stängd gårdsplan, mellanstängslar och en hög grind.

En tsässon är setofolkets helgedom, uppkallad efter ett helgon eller en religiös högtid. Dessa bykapell spelar än idag en viktig roll i de bevarade religiösa sedvänjorna.

Tobrova Påsktsässon ligger i Tobrova by, 4 km från Ob

Egenskaper och utrustning