Tüki (Ilmatsalu) cykelled

Tüki cykelled passerar viktiga häckningsplatser för fåglar vilket är mycket omtyckt bland naturlystna. Ilmatsalu konstgjorda insjö och å, fiskdammar och fågelskådningstorn, 25 meter långa bågbro och flera eldrastplatser med tältmöjlighet ligger på leden.

Den 7 km långa cykelleden som påbörjar i Tenno eldrastplats löper längs åkermark och mellan fiskdamm och skogsvägar söderut till Ilmatsau samhälle, därifrån längs Ilmatsalu flod, längs skogsvägar och -leder tillbaka till tältplats.

Grusvägen och den halvnaturliga marken på kusten av ån kan vara svårare att genomgå vid regnväder.

Tüki cykelled passerar viktiga häckningsplatser för fåglar vilket är mycket omtyckt bland naturlystna. Ilmatsalu konstgjorda insjö och å, fiskdammar och fågelskådningstorn, 25 meter långa bågbro och flera eldrastplatser med tältmöjlighet ligger på le

Egenskaper och utrustning