Turer till Hares

Hares eller Gräsö eller Harilaid på estniska är en liten holme mellan Dagö och Ormsö, på norra delen av Moonsund, 4 km från Ormsö. Holmen har avlång form och är mycket stenig, med en yta på 15 hektar. 
År 1840 byggde man en krog på holmen, som blev en rastplats för sjömän som kom hit på sommaren och för dem som kom över isen på vintern. År 1940 byggde man även Hares fyr här.
Idag finns här övergivna byggnader från kustbevakningen och en krigshamn med en båtvrak. Holmen är väldigt populär bland sälar.
Turen börjas och avslutas från Suursadam på Dagö. Priset inkluderar havstur, fotografisk vägledning och mat.

Hares eller Gräsö eller Harilaid på estniska är en liten holme mellan Dagö och Ormsö, på norra delen av Moonsund, 4 km från Ormsö. Holmen har avlång form och är mycket stenig, med en yta på 15 hektar. 
År 1840 byggde man en krog på holmen, som bl

Egenskaper och utrustning