Ülenurme herrgård

Ülenurme riddarherrgård (Üllenorm) omnämndes i källorna för första gången år 1646, när soldaten Bernhard Bousselberg fick herrgården som utbyte från Konungariket Sverige för ett stenhus i Tartu.

Grundaren för parken och herrgårdsbyggnaden kunde vara greven Cancrin, ägaren till Ülenurme herrgård under åren 1856-1883.

Herrgården har bytt ägare och den främsta inkomstartikkeln har varit spannmål.

I början av 1970-talet fördelades byggnaderna av före detta Ülenurme herrgård
till tidigare etablerade Estlands Jordbruksmuseum, som sedan 1981 är öppet för gäster. Besök till muséet är kostnadbelagt.

Ülenurme riddarherrgård (Üllenorm) omnämndes i källorna för första gången år 1646, när soldaten Bernhard Bousselberg fick herrgården som utbyte från Konungariket Sverige för ett stenhus i Tartu.

Grundaren för parken och herrgårdsbyggnaden ku

Egenskaper och utrustning