Upplevelsecentrum Thule Koda i Kuressaare

Centret som öppnas i slutet av året kommer att erbjuda en underhållande insikt i öselbornas världsbild, deras anda för orten och deras mytologiska värld. Centret betonar att de inte strävar efter historiska sanningen (fast utställningarna ser ut att vara sådana), utan tvärtom - centrets motto är: "Tro inte på allt som visas till dig!".

Centret som öppnas i slutet av året kommer att erbjuda en underhållande insikt i öselbornas världsbild, deras anda för orten och deras mytologiska värld. Centret betonar att de inte strävar efter historiska sanningen (fast utställningarna ser ut att

Egenskaper och utrustning
Newsletter