Uppsalahuset i Tartu

Uppsalahuset är ett typiskt borgerligt hem från 1700-talet: en envåningsbyggnad med brutet tak. 1993 tecknade Uppsala och Tartu stad ett samarbetsprojekt för ”Restaurering av gamla hus” som låg till grund för restaureringen av Uppsalahuset. Idag ägs Uppsalahuset av Tartu stad.


Intressant att veta: huset har i olika tider varit ett familjehem för hovrättens sekreterare, sadelmakare, skräddare och andra intressanta yrkesmän och -kvinnor. I början av 1800-talet inrymde huset även hyreslägenheter för studenter.

Uppsalahuset kan endast åskådas utifrån!

Nationellt register över kulturminnen

Uppsalahuset är ett typiskt borgerligt hem från 1700-talet: en envåningsbyggnad med brutet tak. 1993 tecknade Uppsala och Tartu stad ett samarbetsprojekt för ”Restaurering av gamla hus” som låg till grund för restaureringen av Uppsalahuset. Idag ä

Egenskaper och utrustning
Newsletter