Uuejärve naturled

Ledens längd är 6 km. Leden är cirkelformad, markerad med gula färgmarkeringar på träd, på leden fins 6 intressepunkter med beskrivningar, delvis plankstig och bryggor. På vintern plogas inte snön bort från leden. Man kan se olika skogstyper, landskap och spår från Sovjetarmén.

Ledens längd är 6 km. Leden är cirkelformad, markerad med gula färgmarkeringar på träd, på leden fins 6 intressepunkter med beskrivningar, delvis plankstig och bryggor. På vintern plogas inte snön bort från leden. Man kan se olika skogstyper, landska

Egenskaper och utrustning