Vääna herrgård och herrgårdspark

Vääna herrgård tillsammans med parken och närliggande byggnader har ett speciellt värde tack vare sitt intressanta kulturarv och konstvärden som härstammar från olika tidsperioder.

De tidigaste uppgifterna om Vääna herrgård härstammar från 1325. Fram till 1919 tillhörde herrgården familjen von Stackelberg, som lät resa dit en av Estlands egendomligaste herrgårdsbyggnader i sent barockstil. Från 1920 tills idag är en dagis och lågstadieskola verksamma i herrgården. De sista decennierna har man försökt restaurera herrgården enligt ressurserna.

Intressant att veta: - På 1800 talet restes konstruiner i parken för att åstadkomma en romantisk atmosfär. De finns kvar även i dag.

Vääna herrgård tillsammans med parken och närliggande byggnader har ett speciellt värde tack vare sitt intressanta kulturarv och konstvärden som härstammar från olika tidsperioder.

De tidigaste uppgifterna om Vääna herrgård

Egenskaper och utrustning