Vabaduse Galleri

Vabaduse galleri är Estniska Konstnärsförbundets non-profit galleri. Bland gallerins prioriteter finns non-profit utställningar av modern nationell konst, soloprojekt av estniska yrkeskonstnärer och firande av förbundsmedlemmars bemärkelsedagar i värdig ålder. Verksamhetens främsta syfte är att värdesätta, exponera och propagera för seriöst motiverad konst som bär vidare kvalitativa värden.

Vabaduse galleri är Estniska Konstnärsförbundets non-profit galleri. Bland gallerins prioriteter finns non-profit utställningar av modern nationell konst, soloprojekt av estniska yrkeskonstnärer och firande av förbundsmedlemmars bemärkelsedagar i vär

Egenskaper och utrustning