Vädurspumpar i Tindioru

Vädurspumpen som drivs av rörelseenergi i strömmande vatten konstruerades och byggdes av Friedrich Johanson för vattentillförsel till sin gård. Pumpen fungerar ända sedan 1939 och pumpar upp 5m³ vatten per dygn till en vattentank på 30 m höjd. Vädurspumpen är en anordning vars hydrauliska kraft används för att höja vattennivån. Pumpen uppfanns av fransmannen Joseph Michel Montgolfier.

En vädurspump kräver inget underhåll och är mycket funktionssäker och med lång livslängd. Tindiorus andra vädurspump med två avloppsventiler byggdes av Jüri Johanson år 2002.

Vädurspumpar är särskilt vackra att se på vårvintern när kylan har format det stänkande vattnet till höga undersköna isskulpturer.

Vädurspumpen som drivs av rörelseenergi i strömmande vatten konstruerades och byggdes av Friedrich Johanson för vattentillförsel till sin gård. Pumpen fungerar ända sedan 1939 och pumpar upp 5m³ vatten per dygn till en vattentank på 30 m höjd. Väd

Egenskaper och utrustning