Valga Länsstyrelses seminarielokaler

Första våningen i länsstyrelsens hus i Valga centrum inrymmer en konferensanläggning med två sammanhängande seminarielokaler, ett kafferum och toaletter.

Egenskaper och utrustning