Valgas krigsfångars kyrkogård

Under andra världskriget verkade ett krigsfångeläger i det nutida industrikvarteret Priimetsa där fångarna bodde i den estniska försvarsmaktens före detta stall. Lägret Stalag 351 grundades för soldater från röda armén som blev fångade sent på hösten år 1941 och år 1944 hyste lägret tyska krigsfångar istället i läger 187.
Bra att veta: *De tyska krigsfångarnas kyrkogård restaurerades med hjälp av Tyska Unionen för Vård av Krigsgravar; *Tyska krigsfångar byggde Valgas järnvägsstation som blev klar år 1949; *till minne av sovjetiska soldater restes monumentet Lein av Anton Starkopf.

Under andra världskriget verkade ett krigsfångeläger i det nutida industrikvarteret Priimetsa där fångarna bodde i den estniska försvarsmaktens före detta stall. Lägret Stalag 351 grundades för soldater från röda armén som blev fångade sent på hösten

Egenskaper och utrustning