Vandringsleden på ön Moon

Naturstigarna löper längs ett varierat landskap där militäranläggningar växlas med skogsängar.
De markerade vandringslederna har naturlig jordbeläggning och är främst avsedda för fotgängare. Den längre leden är markerad med blått på träd och stenar och den kortare leden är markerad med rött. Lederna är försedda med informationstavlor som presenterar våra skogars insekter, växter, fåglar och djur.

Vi lär oss känna den underbara naturen tillsammans samt hur man bevarar den och lever hand i hand med den!

Naturstigarna löper längs ett varierat landskap där militäranläggningar växlas med skogsängar.
De markerade vandringslederna har naturlig jordbeläggning och är främst avsedda för fotgängare. Den längre leden är markerad med blått på träd och sten

Egenskaper och utrustning