VAÕK Tartu Heliga storlidande Georgs (Jüri) kyrka

År 1845 grundades den estniska ortodoxförsamlingen i Tartu och under präst Joosep Shestakovskis (1856-1888) ledning började man bygga en ortodox kyrka. Tartu Heliga storlidande Georgs (Jüri) kyrka byggdes färdigt med frivilliga gåvor från församlingsmedlemmarna och invigdes till ära av den stora martyren Georgius Segerbäraren av Riga och Miitavs biskop Benjamin. Intressant att veta: - Tartu Georgs eller Jüri kyrka var också den första arbetsplatsen för den ryske patriarken Aleksius den andre efter hans avslutade studier på teologiska akademin. Patriarken kommer från Estland.

År 1845 grundades den estniska ortodoxförsamlingen i Tartu och under präst Joosep Shestakovskis (1856-1888) ledning började man bygga en ortodox kyrka. Tartu Heliga storlidande Georgs (Jüri) kyrka byggdes färdigt med frivilliga gåvor från församlings

Egenskaper och utrustning
Newsletter