Matsalu nationalpark

Matsalu nationalpark täcker över den grunda Matsalu bukten och dess kustlinje, mynningen av Kasari floden och ca 50 öar, tillsammans med den omgivande Väinameri.

Det är ett riktigt paradis för fågelälskare, en av Europas viktigaste ställen där vattenfåglar stannar längs vandringsvägen mellan Arktis och Västeuropa. 

Förutom fåglarna skyddar Matsalu nationalpark också de semi-naturliga livsmiljöerna som är karakteristiska för västra Estland (kust- och översvämningsängar, alg- och trädbevuxna ängar, vassbäddar, små öar) och kulturarv av Väinameri.  

Matsalu är hem till Kasari ängen på 4000 hektar som är den största bevarade öppna ängen i Europa, ett viktigt häckningsområde för kornknarr, småfläckig sumphöna och dubbelbeckasin. Mer än 2 miljoner vattenfåglar flyger genom nationalparken varje år, av de stannar 230 000 för en längre eller kortare vistelse.

Vassbäddar i Kasari flodmynningen är de största vid Östersjön och täcker nästan 3000 hektar och där kan du höra sångare, av vilka rördrom är den mest kända.  Matsalu kustängar är bland de största i Europa och viktiga för häckande vadare (t.ex. dammsnäppa, tofsvipa, storspov) eftersom vegetationen är låg och vattengräns är utan vassbäddar.   Kor hjälper till med underhåll av ängar. Du kan också möta havsörn och kärrsnäppa. När de gäller djur är det möjligt att se älgar när man tittar ut från Kloostri utsiktstorn.

De som tycker om växter hittar olika orkidéer mellan ekar och hassel på artrika trädbevuxna ängar. Mångfalden i västkustens platta landskap förstärks av kalkstenstränder som bildats av korallrev under silurtiden.  För att bevara det kulturella arvet har de gamla höskullar och fiskarstugor med halmtak återställts.

I Penijõe herrgården finns Matsalu nationalparkens besökscentrum med en permanent utställning av det skyddade områdets natur, historia och kulturarv och en 20-minuters bildspel med namn “År i Matsalu.  Livet i Matsalu från is till is”.  Utforska spännande naturpaket för den bästa upplevelsen! Naturupplevelser erbjuds också av flera utsiktstorn och vandringsleder.

Erkännande:

  • Nationalparken är den enda i de baltiska länderna som har Europarådets diplom som erkänner den biologiska, geologiska och landskapliga mångfalden i det skyddade området.  
  • Nationalparken är en del av HELCOM Väinameri marint skyddsområde. 
  • År 2007 lanserade Europeiska kommissionen tävlingen “Bästa turism destinationer i Europa” (EDEN, European Destinations of Excellence), Matsalu nominerades för EDEN år 2009 i kategorin “EDEN. Estlands oupptäckta skatter. Turism och skyddade områden.”
  • År 2015 var nationalparken den första i Estland som tilldelades certifikat för hållbar turism, utfärdat av Europeiska unionen för skyddade områden (EUROPARC Federation).
  • Matsalu tillhör listan över våtmarker av internationell betydelse, de så kallade Ramsar-områdena.

Aktiviteter

Uppgifter om visning av sökresultat är angivna i punkt 12 i användarvillkoren.