Vattenklokas resa till rena vattnets ursprungsort

Temaparken för rent vatten erbjuder ett studieprogram "Vattenklokas resa till rena vattnets ursprungsort". Det är en äkta och spännande turismprodukt som presenterar Estland och dess jordskorpa med nyckelorden miljökänslighet samt äkta natur- och kulturupplevelser.
Genom att använda sig av säregenskapen av Pandivere högland och det nitratkänsliga området Pandivere-Adavere-Põltsamaa visar man hur karst bildas, man förklarar fenomenet karst, besöker slukhål och mystiska Varangu blåkällor samt förenar det med lokal kultur.
Man lär sig mitt i naturen, hur den stora och lilla vattencirkulationen går.

Temaparken för rent vatten erbjuder ett studieprogram "Vattenklokas resa till rena vattnets ursprungsort". Det är en äkta och spännande turismprodukt som presenterar Estland och dess jordskorpa med nyckelorden miljökänslighet samt äkta natur- och kul

Egenskaper och utrustning