Vihasoo fågeltorn

Tornet står på Vihasoo strandäng, i den fågelrikaste delen av Lahemaa nationalpark, och har en utsikt över de gräsbevuxna småöarna i Eruviken där 26 olika fågelarter häckar och flyttfåglar vilar.
Tornet rymmer ett tjugotal personer åt gången och är 7 m hög, utsiktsplattformen ligger ca 4 m ovanför markytan. Det finns informationstavlor som beskriver öarnas och Eruvikens fågelliv och även den fridlysta vresalmen vid vägen.
Tornet är beläget i ett område inhägnat med elstängsel där köttboskap betar. Man får komma in i hagen genom en vinklad grind som boskap inte kommer igenom.
En permanent utställning med fågelfoton finns att se i tornet.

Tornet står på Vihasoo strandäng, i den fågelrikaste delen av Lahemaa nationalpark, och har en utsikt över de gräsbevuxna småöarna i Eruviken där 26 olika fågelarter häckar och flyttfåglar vilar.
Tornet rymmer ett tjugotal personer åt gången och

Egenskaper och utrustning