Viitina herrgård

Viitina herrgård tillhörde 1598 Otto von Vietinghoff och överlämnades senare till von Kruedener som dotterns hemgift. Herrgårdsfrun Barbara Juliane von Krüdener levde ett mycket händelserikt liv, bland annat som en vandrande predikant  i Schweiz och annorstädes i Europa, med nära kontakter till brödraskapsförsamlingen. Barbara tvingades att avstå från förvaltningsrätten till herrgården. Viitina herrgård har haft många ägarskiften. Dess sista ägare var Arthur von Wulf. Vid republikens bildande förstatligades Viitina herrgård.

* Herrgården kan åskådas utifrån.

Viitina herrgård tillhörde 1598 Otto von Vietinghoff och överlämnades senare till von Kruedener som dotterns hemgift. Herrgårdsfrun Barbara Juliane von Krüdener levde ett mycket händelserikt liv, bland annat som en vandrande predikant  i Schweiz o

Egenskaper och utrustning