Viljandi Folkmusikfestival

Viljandi Folkmusikfestival som äger plats i Viljandis slottsberg och i innerstaden varje år i juli är det kraftigaste uttrycket av ett speciellt tankesätt som började spridas i början av 1990-talet. Detta tankesätt uppskattar traditioner, arv och lokal identitet, med ett försök att anpassa de hundratals och tusentals år gamla andliga värden med dagens livsstil - allt detta för att hålla traditionerna vid liv och förstärka våra nationella särdrag.
Viljandi Folkmusikfestival har under åren blivit en av de största i Baltikum och i Norden.

Viljandi Folkmusikfestival som äger plats i Viljandis slottsberg och i innerstaden varje år i juli är det kraftigaste uttrycket av ett speciellt tankesätt som började spridas i början av 1990-talet. Detta tankesätt uppskattar traditioner, arv och lok

Tider och priser
Viljandi, Viljandi linn

Viljandi Folkmusikfestival

22.07 - 25.07.2021, 13:00 - 22:00

Pris från: 20 €
Egenskaper och utrustning