Villa Engelhardt i Viljandi

Villa Engelhardt är en praktexempel på villaarkitektur i Viljandi från början av 1900-talet. På ena sidan angränsar huset till en pragmatisk stadsmiljö och gårdssidan vetter mot ett naturskönt insjölandskap.
Villan var avsedd som bostad för borgmästaren Otto von Engelhardt och ritades av hans bror Rudolf-Moritz von Engelhardt. Huset som byggdes efter 1906 har behållit sitt ursprungliga utseende i Heimat-stil. Fasaden pryds av fackverksimitation.
Efter att familjen Engelhardt flyttade till Tyskland hade huset flera ägare. En av de sista ägarna var medicine doktor Mats Nõges.

Villa Engelhardt är en praktexempel på villaarkitektur i Viljandi från början av 1900-talet. På ena sidan angränsar huset till en pragmatisk stadsmiljö och gårdssidan vetter mot ett naturskönt insjölandskap.
Villan var avsedd so

Egenskaper och utrustning