Villa Rosenberg i Viljandi

Villa Rosenberg byggdes antagligen  i början av 1900-talet. Treplanshuset i Heimat-stil har en stilfull granitsockel och mansardtak i fackverk. Huset såldes 1937 och omvandlades till hyreslägenheter enligt ett projekt av arkitekt Johannes Fuks.
1944-1983 bodde målaren Juhan Muks (1899-1983) i huset. Därför är huset mest känt i Viljandi som Muks' hus.
Huset kan endast betraktas utvändigt.

Villa Rosenberg byggdes antagligen  i början av 1900-talet. Treplanshuset i Heimat-stil har en stilfull granitsockel och mansardtak i fackverk. Huset såldes 1937 och omvandlades till hyreslägenheter enligt ett projek

Egenskaper och utrustning