Viloplatsen i Rakveres ekskog

Ekskogen i Rakvere är en unik skogsdunge i det nordiska stadslandskapet - den är en av de få bevarade ekskogarna i norra Estland.
Den sägs även ha varit en helig lund för våra förfäder för länge sedan. Ekarna som växer där idag är dock från de senare århundradena, och flera har planterats bara för några årtionden sedan. Idag är ekskogen i Rakvere ett viktigt fritids- och motionsställe för stadsborna och en naturlig studiemiljö för skolbarn.
Bra att veta: I ekskogen ligger även minnesmärket "Törnekrona" och en tysk militärkyrkogård. Bäst ser man ekskogen från vandringsleden i skogen.

Ekskogen i Rakvere är en unik skogsdunge i det nordiska stadslandskapet - den är en av de få bevarade ekskogarna i norra Estland.
Den sägs även ha varit en helig lund för våra förfäder för länge sedan. Ekarna som växer där idag är dock från de s

Egenskaper och utrustning