Viloplatser i Kurtna insjöområde

Kurtna insjöområde i Alutaguse kommun är Estlands sjörikaste plats, där det på en yta av ca 30 km2 finns 42 sjöar.
Sjökanterna är populära semester- och badplatser både bland bygdens folk och gäster från fjärran. Lättaste att hitta och bästskyltade är Liivjärv och Martikska sjö, vars kuster är försedda med RMK:s eld- och viloplatser.
Intressant att veta:
• Kurtna insjöområde har uppstått tack vare rörelsen och smältningen av istida is.
• Det finns en utflyktsstig i insjöområdet som går genom 11 sjöar.
• Det finns rikligt med svampar och bär i skogen vid sjöarna.

Kurtna insjöområde i Alutaguse kommun är Estlands sjörikaste plats, där det på en yta av ca 30 km2 finns 42 sjöar.
Sjökanterna är populära semester- och badplatser både bland bygdens folk och gäster från fjärran. Lättaste att hitta och bästskylta

Egenskaper och utrustning