Viru-Jaagupi kyrka

Kyrkan i Viru-Jaagupi centrum har stått på byns hedersplats sedan 1400-talets andra kvartal. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1877/78. Under åren 1697-1710 tjänstgjorde historiekrönikören Christian Kelch som pastor i Viru-Jaagupi. Hans "Liefländische Historia" och "Continuation" är värdefulla historiska källor. I Kelchs krönika finns den första estniska folksången "Jörru! Jörru! Jooks ma tullen" i tryck.
Intressant att veta: 1960-1994 tjänstgjorde Madis Oviir som präst i församlingen. På hans initiativ reste man 1989 på kyrkogården Estlands första monument till minne av stalinismens offer.

Kyrkan i Viru-Jaagupi centrum har stått på byns hedersplats sedan 1400-talets andra kvartal. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1877/78. Under åren 1697-1710 tjänstgjorde historiekrönikören Christian Kelch som pastor i Viru-Jaagupi. Hans "Lieflän

Egenskaper och utrustning