Yachthamnen vid Grand Holms marina

Hamnen ligger i Tagalahtviken i Hapsal och är tack vare sitt geografiska läge och vågbrytare skyddad från både vind och vågsvall. Man kan färdas in i hamnen under i genomsnitt 210 dagar om året under perioden 15.4-31.10. Småbåtar kan här fylla på med dricksvatten, koppla in sig mot elnätet, lämna över fekalie- och slagvatten samt skräp. Här kan man även beställa bränsle och smörjmedel. Bespisning och förnödenheter finns också. Intressanta fakta: I hamnen finns sammanlagt 8 kajer med genomsnittlig längd om 448 m och djupgående om max 2,5 m. Radiosändaranrop är " Grand Holm" på kanal 12.

State Port Register

Hamnen ligger i Tagalahtviken i Hapsal och är tack vare sitt geografiska läge och vågbrytare skyddad från både vind och vågsvall. Man kan färdas in i hamnen under i genomsnitt 210 dagar om året under perioden 15.4-31.10. Småbåtar kan här fylla på med

Egenskaper och utrustning