Patarei sea fortress

Previous Next Patarei sea fortress

Patarei sea fortress

Source: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress