Seli St. Vassili Orthodox Church

Seli Church

Seli Church

Source: Toomas Mitt