Winter in Tallinn

St. Panteleimon’s Orthodox Church in Paldiski

Previous Next St. Panteleimon’s Orthodox Church in Paldiski

St. Panteleimon’s Orthodox Church in Paldiski

Source: http://paldiski.orthodox.ee/