Tartu Town Hall

Previous Next Clock tower of Tartu Town Hall

Clock tower of Tartu Town Hall

Source: Sille Siniavski