Vuosittaiset Viljandin kansanmusiikkifestivaalit ovat pysyneet uskollisina jo 1990-luvun alussa virolaisten keskuudessa levinneelle ajattelutavalle, joka kunnioittaa perinteitä ja paikallisen identiteetin synnyttämiä tapoja.

 Kansan parissa vuosisatojen, jopa vuosituhansien ajan säilyneiden hengellisten arvojen sekä nykyaikaisen elämäntavan hienovarainen yhdistäminen festivaalin puitteissa tarjoaa virolaisille kanavan ylläpitää perinteitä ja esitellä kansallista kulttuuriperintöä. Vuosien mittaan tapahtumasta onkin kehittynyt yksi merkittävimmistä laatuaan Pohjoismaissa ja Baltiassa.