Virossa on yli 200 jokea ja liki 1 500 järveä, jotka tarjoavat kiehtovia näköaloja. Jokien ja järvien rannalla voi nauttia villistä luonnosta, pitää piknikin tai kalastaa. Voit viettää aktiivilomaa Emajoella tai Võrtsjärvellä meloen, purjehtien, harrastaen muuta vesiurheilua tai matkustaen historiallisten vesialusten kyydissä.

Viron joet ovat maan arvokkaimpia luonnonvaroja – vain harvat uomat ovat ihmisen muokkaamia. Joet saavat vetensä kirkkaista lähteistä ja soiden ruskehtavista mutta puhtaista vesistä.

Putouksia ja koskia, lintujen pesimäalueita ja viides vuodenaika

Kannattaa ehdottomasti tutustua Pohjois-Viron jokiin, jotka muodostavat maalauksellisia koskia ja pieniä putouksia virraten yli Baltian klintin. Putouksista voimakkain on kahdeksan metriä korkea Jägalan putous ja korkein 30-metrinen Valasten putous. Putoukset ovat näyttävimmillään kevättulvien aikaan ja talvisin, jolloin niissä on jäämuodostelmia ja -luolia.

Etelä-Viron kauneimmat joet ovat Piusa, Ahja ja maan pisin, 162-kilometrinen Võhandu. Kaikkien kolmen rannalla esiintyy devonikauden hiekkakivipaljastumia.

Viron etelä- ja länsiosan joet ovat yleensä hidasjuoksuisia. Emajoen ja Kasarijoen suistossa on muuttolintujen ja pesivien lintujen kannalta kansainvälisesti merkittäviä kosteikkoja.

Soomaan kansallispuistossa joet eivät selviä sulavesien runsaudesta, vaan seurauksena on vuosittainen tulva, eli niin sanottu viides vuodenaika, jolloin melotaan kanooteilla teitä pitkin, metsien läpi ja joskus jopa pihoilla.

Euroopan viidenneksi suurin järvi, jonka rannalla on ainutlaatuisia kyliä

Virossa on erittäin paljon järviä: ne peittävät liki kuusi prosenttia maan pinta-alasta. Peipsijärvi on Euroopan viidenneksi suurin järvi. Järvien lisäksi Virossa on tuhansia pieniä vesistöjä ja maalauksellisia suonsilmäkkeitä. Jopa maan tunnetuimmassa törmäyskraatterissa Kaalissa sijaitsee pieni järvi, ja aivan erityisiä järviä ovat myös murtovetiset rannikkoaltaat.

Peipsijärven pohjoisrannikolla voit nauttia Viron pisimmän, yli 30 kilometriä pitkän hiekkarannan hiljaisesta rauhasta. Järven itärannikolla kannattaa tutustua kaikessa rauhassa ainutlaatuisiin kyliin, joissa asuu vanhauskoisia, jotka ovat perinteitään vaaliva venäläinen yhdyskunta.Tule tutustumaan Viron jokiin ja järviin!

Kuuntele järvi- ja jokimaisemien ääniä: