Joistakin Viron erityispiirteistä näytetään kuitenkin puhuttavan enemmän kuin muista: