Källa: Remo Savisaar

Abruka (Aberkös) naturleder

Abruka (Aberkö) är en liten ö i Rigabukten med artrika bredbladiga skogar, lövängar och alvaren. Naturlederna går delvis genom Abruka naturskyddsområde. Lederna startar från Aberkös hamn: Leden Aberkös hamn – Pitkanina är 5 km lång, Aberkös hamn – Vahase är 4 km och Aberkös lilla runda 3 km lång.

Eldnings- och campingplatser hittar du vid behov på öns turistgårdar och i hamnen.

På Aberkös norra spets finns en unik sjungande och magisk sten. Det sägs att den som kan hitta stenen och knackar på den, får sitt önskemål uppfyllt...

Egenskaper och utrustning
#visitestonia