Källa: www.loodusegakoos.ee

Alatskivi naturpark

Alatskivi naturparks skapades för att skydda sjöarna och landskapet kring dem, de naturliga boplatserna och den lokala faunan och floran. Alatskivi naturpark skapades år 1964 för att skydda Alatskivi park och forndal och även områdets historiska landskap.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia