Pressresor för medierepresentanter

Källa: Visit Estonia / Rasmus Jurkatam

Pressresor för medierepresentanter

För att inspirera representanter för olika medier och presentera det bästa av Estland anordnar vi pressresor för både individuella och grupper.

Vänligen läs genom våra villkor innan du ansöker om en pressresa för att se om du uppfyller dessa.

Villkor för pressresa

 1. Du representerar medierna på en eller flera av våra nyckelmarknader: Finland, Ryssland, Lettland, Tyskland, Storbritannien, Norge, Sverige, Japan, Kina, USA (undantag kan göras för representanter för kända TV-program eller sådana nationella medier i andra länder som har hög synlighet).
 2. Om du är en influencer på sociala medier (bloggare, vloggare, instagrammare) och har ett ansenligt antal följare i Europa, USA, Japan och/eller Kina.
 3. Du kan visa att du har en publik som är nyfiken, öppen och intresserad av eller ägnar sig ofta åt internationella resor.
 4. Din kanal/plattform har helst kopplingar till natur, autentisk kultur eller mat.
 5. Ditt innehåll kommer att publiceras inom 12 månader efter din resa.
 6. Om du är journalist, var beredd på att skicka oss en uppdragsbeskrivning från din redaktör som visar att utgivaren har i avsikt att publicera ditt inlägg eller din artikel samt senare en kopia av det publicerade materialet.

Vänligen skicka in din ansökan om pressresa senast fyra veckor innan din planerade resa. Eftersom vårt främsta syfte är att hjälpa medierepresentanter som kan leverera publicerat innehåll om Estland ber vi dig att visa förståelse för att vi inte kan erbjuda logi för medföljande partners, barn eller andra medresenärer. Alla deltagare på pressresan förväntas att bekräfta sin vistelse i Estland med sin namnteckning.

Hjälp för pressresor

 1. Resrutter baserade på dina intressen
 2. Möjligheter till intervjuer med estländare
 3. Ersättning för logi i Estland upp till 3 nätter, lokal transport, inträde till sevärdheter och några lunch-/middagstillfällen
 4. Ersättning för resekostnader internationellt (från fall till fall)
 5. Bilder och videoklipp om Estland.
 Är du redo för att utforska Estland?
Ansök om en pressresa.