Tillbaka

Gallerier i Konstmuseet Kumu

Kumus utställningslokaler på våningsplan 3, 4 och 5 omfattar en stationär utställning och lokaler för temporära utställningar. Utställningen på tredje våningen presenterar den estniska konsthistorian från 1700-talet till andra världskriget och utställningen på fjärde våning konstverk från den sovjetiska ockupationstiden på 1940–1980-talet. B-flygeln på samma våningsplan rymmer utställningslokaler, där konsten från olika tidseror presenteras vid temporära utställningar, såväl från museets egna som från andra samlingar. På museets 5:e våning ligger galleriet för samtida konst som presenteras genom temporära utställningar.

  • Du är säker här

Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • WIFI
  • Tillgång till dator
  • Konferensutrustning
  • Gratis parkering
  • WC
Antal rum
Antal seminarielokaler (upp till 10 platser) 1
Antal seminarielokaler (upp till 20 platser) 1
Antal seminarielokaler (upp till 300 platser) 1