Tillbaka

Räpina park

Räpina park är belägen vid den natursköna Võhanduån, mitt i parken ligger Sillapää slott. Herrgårdsparken och parken runt Räpina trädgårdsskola omfattar tillsammans 8,5 ha. I den artrika parken finns över 600 olika taxa av dekorativa träd och buskar, 60 fågel- och 7 fladdermusarter har observerats. Parken är designad i flera stilar och inkluderar en engelsk del, en fransk del och en skogspark.

Anläggningen av parken slutfördes 1856 av baron Peter von Sievers. Parken planerades med hänsyn till principerna av den kände balttyske trädgårdsmästaren Walter Engelhardt. Tack vare professionell parkvård av Räpina trädgårdsskola har den gamla herrgårdsparken bevarats och kompletterats med värdefulla inslag från vår tid.


Egenskaper och utrustning
  • Möjlighet att boka guidning
  • Estniska
  • Utrustning
  • Tillträde för rullstol finns
  • Objektbelysning
  • Gratis parkering