Võiroosin kahvila

Võiroosin kahvila Raplassa

Võiroosin kahvila Raplassa

Lähde: Rapla Tarbijate Ühistu