Kärdla stadspark

Stadsparken omfattar totalt 5,2 hektar. Första halvan av parken anlades redan på 1860-talet efter avslutat kyrkobygge på en plats vid namn Kirikupõllu. Ett större antal träd planterades i parken i början av 1900-talet. Den nyaste delen av parken är planterad på 1970-talet. Stadsparken inrymmer även Kärdlas sångarfält. Dagös första egna sångfestival ägde rum 1867 i Leigri by, vid Murru krog. Första uppgifter om barnens sångfestival i Kärdla Lepakopli är från 1874. Dagös första allmänna sångfestival hölls i Kärdla år 1926. Det skedde under ledning av kompositören, körledaren och musikpedagogen Tuudur Vettik som senare blev en av ledarna för Estlands allmänna sångfestivaler.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia